Kenangan semasa sekolah, event, kerja, dll merupakan kenangan yang perlu diabadikan. Salah satunya dapat berupa kenangan yang terangkum indah dalam sebuah buku